Kosztorys inwestorski wersja elektroniczna

cena: 300,00 zł

 

Kosztorys w formie plików w  formacie *ath (w niektórych przypadkach również *rds (Rodos) oraz *xls (Excel)). Dokładnie rozpisane koszty jakie poniesie inwestor podczas budowy domu z możliwością ich modyfikowania.
Dodatkowo Klient otrzyma wersję kosztorysu w formie papierowej.

 

UWAGA! Ze względu na formę, produkt nie podlega zwrotowi ani wymianie.