Dziennik budowy

cena: 12,00 zł

 

Dziennik budowy -  12 zł

 

 

Mając na uwadze przepisy Prawa Budowlanego (art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r) każdy z rozpoczynających budowę musi posiadać dziennik budowy.