Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownicy naszego serwisu podlegają zasadom wynikającym z prowadzonej przez nas Polityki Prywatności oraz Regulaminu serwisu. Tworząc je mieliśmy na szczególnym względzie ochronę danych osobowych Użytkowników, którzy odwiedzają nasz Serwis.

Wszelkie posiadane przez nas dane o Użytkowniku są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.nr 133 poz .883 z póź. zm.), a  zasady ich przetwarzania  od 25 maja 2018 roku zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

ADMINISTRATOR SERWISU I DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem i administratorem serwisu domenadom.pl jest DOMENA Pracownia Projektowa Marcin Michalski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 49F/7a, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia. o numerze 175664.

 

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Podstawowe dane jakie wymagane są przy zakładaniu konta w serwisie domenadom.pl to adres e-mail, login i hasło.

Do realizacji transakcji zakupu towaru w naszym serwisie będziemy potrzebować dodatkowych danych, takich jak: imię, nazwisko, dane firmy (jeżeli zakup jest dokonywany przez podmiot gospodarczy), adres (zamieszkania, wysyłki), dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) itp.

Ponadto automatycznie rejestrowane są takie dane jak: informacja o przeglądarce, data i godzina aktywności Użytkownika oraz rodzaj aktywności.

 

W JAKIM CELU GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE?

Jako firma Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji transakcji zakupu towaru, celach administracyjnych, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez sklep internetowy pracowni samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (tylko w zakresie tematów związanych z budową lub urzadzaniem domów)dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Domena Pracownia Projektowa Marcin Michalski lub sklepie internetowym pracowni - zgodnie z zasadami prawa, które określa Art.23.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.nr 133 poz .883 z póź. zm.). Dzięki tak gromadzonym informacjom możemy zbadać zachowanie Użytkowników w serwisie, a po wyciągnięciu wniosków, udoskonalić nasz serwis oraz zaoferować jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania techniczne. Skorzystanie z opcji newslettera umożliwi nam informowanie Użytkowników o nowościach, sprawach technicznych i innych sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być: rejestracja na naszym serwisie, udzielona zgoda na wysyłkę newslettera, chęć otrzymania od nas bezpłatnego katalogu z naszymi produktami, zgoda na działania marketingowe oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Wszelkie dane przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, dzięki czemu osoby nieuprawnione nie mają w nie wglądu.


KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez sklep internetowy pracowni działaniami – np. prowadzeniem księgowości firmy, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, kancelariom prawnym, którym pracownia zleciła np. prowadzenie postępowania, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics. 

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować pracownię do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), okres przez jaki są świadczone usługi lub jaki wymaga realizacja zamówienia, okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 

PAŃSTWA PRAWO DO ZARZADZANIA SWOIMI DANYMI

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.nr 133 poz .883 z póź. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ma prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu, przeniesienia danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@domenadom.pl bądź listem poleconym na adres DOMENA Pracownia Projektowa, ul. Legnicka 49F/7a, 54-202 Wrocław.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności w naszym serwisie. Nowa Polityka Prywatności będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania.

 

TO WAŻNE!

Jeżeli korzystają Państwo z jednego komputera z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług naszego serwisu, do których konieczne jest logowanie – prosimy o wylogowanie swojego konta, aby nikt nie miał dostępu do Państwa danych.

Przestrzegając tych zasad, jak również postanowień Regulaminu możemy Państwu zagwarantować pełną prywatność podczas korzystania z naszego serwisu. Prosimy jednak, aby Państwo również zachowali ostrożność w udostępnianiu swoich danych osobom trzecim.

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ

SERWIS – internetowy sklep znajdujący się pod adresem www.domenadom.pl wraz z dodatkowymi usługami (np. forum), będący własnością Pracowni Projektowej DOMENA Marcin Michalski

REGULAMIN SERWISU – dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkownika oraz serwisu oraz warunki użytkowania serwisu, warunki zakupu itp, znajdujący się pod adresem link do regulaminu

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna która zarejestrowała swoje konto w serwisie

 

 

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.  

Czy i jak wykorzystujemy cookies?

Nasz serwis korzysta z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez użytkownika. Za pozwoleniem użytkownika, nasz serwis i serwisy z nami współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasz serwis. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasz serwis. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie reklam, którymi najprawdopodobniej użytkownik nie będzie zainteresowany.

 Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne do działania usługi - umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu,
  • funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy,
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

 

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?

W ramach naszego serwisu mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?

Tak. Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z naszym serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Jak usunąć cookies?

Cookies przechowujące hasła, loginy i inne preferencje mogą być wyłączone i włączane w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia dla tej czy innych stron internetowych, może to zrobić za pomocą zmiany ustawień, zgodnie z instrukcją przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wiele cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będą się wyświetlać nasze serwisy, jak będą działały określone funkcjonalności, etc.

 Najważniejsze informacje o cookies:

  • Zgoda na cookies nie oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych.
  • Cookies nie zbierają danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Cookies nie są niebezpieczne dla użytkownika, ani urządzenia użytkownika.
  • Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia.

Dotychczas cookies funkcjonowały na tej samej zasadzie, co teraz. Jedyna zmiana polega na tym, że obecnie na serwisy nałożono obowiązek informowania o wykorzystywaniu cookies użytkowników.

»