skip to main content

Oblicz swoją ratę kredytu hipotecznego

lat
%

Twoja rata może wynieść

Kwota kredytu

RATA RÓWNA RATA MALEJĄCA
Kolejna rata Część
kapitałowa raty
Część
odsetkowa raty
Rata
całkowita
Część
kapitałowa raty
Część
odsetkowa raty
Rata
całkowita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SUMA
ROCZNA

Otrzymane wartości rat należy traktować jako wartość szacunkową. Przeprowadzone wyliczenia nie zostały dokonane przez bank, a wynik obliczeń kalkulatora nie gwarantuje uzyskania kredytu ani wyliczenia przez bank analogicznych rat. Uzyskane wyniki obliczeń wysokości rat mogą różnić się od wyników obliczeń dokonanych przez bank.

Szczegóły oferty dostępne u doradcy. Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Millennium SA, mBank SA / mBank Hipoteczny SA (Grupa BRE Bank SA), Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Pocztowy SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, Raiffeisen Bank Polska SA, FM Bank PBP SA.

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. DzU z 2002 r. Nr 72 poz. 665), przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Deutsche Bank PBC SA, Getin Noble Bank SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Pocztowy SA, FM Bank PBP SA, Euro Bank SA.

Przedstawione w materiale treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.