« powrót do: FAQ

Kosztorys - opis pojęć

KOSZTY POŚREDNIE (KP): Składnik ceny kosztorysowej, obejmujący koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Składniki te nie są bezpośrednio kalkulowane w kosztorysie, lecz uwzględniane w wyliczeniu ceny kosztorysowanej, jako jeden z narzutów kosztorysu. Koszty pośrednie i inne narzuty kosztorysu, stanowią komplementarne dopełnienie dla kosztów bezpośrednich kalkulowanych bezpośrednio w kosztorysie na podstawie nakładów i cen jednostkowych.

Jak wyżej zaznaczono, koszty pośrednie obejmują:

  • koszty ogólne budowy,
  • koszty zarządu.

Koszty ogólne budowy, to koszty ponoszone w odniesieniu do danej, konkretnej budowy, a nie objęte kosztami bezpośrednimi w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej. Koszty te obejmują takie wydatki jak, np.:

Koszty zarządu obejmują koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa, jego kierownictwa, siedziby, koszty biurowe, itd…

Wykonawca ma prawo doliczyć według własnego uznania koszty pośrednie (Kp) oraz zysk (Z). Są one naliczane jako wartość procentowa liczona od kosztów przeznaczonych na robociznę (R) i sprzęt (S).

Wartość robocizny (R) jest określana na podstawie ilości potrzebnych godzin pracy oraz stawki za roboczogodzinę zaproponowanej przez oferenta.

 

KOSZTY ZAKUPU (KZ): Koszt nabycia materiału zawiera koszt materiału (np. w cenie producenta lub rynkowej) oraz koszt jego zakupu. Pod pojęciem kosztów zakupu należy rozumieć koszty związane ze sprowadzeniem materiałów na budowę od dostawcy do magazynu przyobiektowego, bądź ze sprowadzeniem ich do miejsca wbudowania (koszty załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów budowlanych).

Do określenia kosztów zakupu możliwe jest stosowanie metody wskaźnikowej lub metody kalkulacji własnej (szczegółowej).

Może się zdarzyć że średnia wartość narzutu kosztów zakupu dla danego materiału wymaga szczegółowego uzasadnienia. Na przykład, w sytuacji, gdy koszt transportu materiałów budowlanych z odległych regionów kraju, przewyższa wartością wskaźnik w przedziale 6-8 % kosztu kupowanych materiałów, to potrzeba wykonania tych zakupów powinna być dodatkowo uzasadniona.

Określenie wyższych kosztów zakupu powinno być wykonane w drodze własnej kalkulacji szczegółowej, bazującej na rzeczywistych kosztach załadunku, transportu materiałów oraz ich rozładunku na budowie.

 

ZYSK: Jest to wskaźnik procentowy, który dotyczy wyniku finansowego przedsiębiorstwa (firmy) po zakończeniu realizacji inwestycji. Dotyczy on tylko i wyłącznie inwestycji które będą realizowane bezpośrednio przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze, które zajmą się realizacją całości lub części przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

INNE: W pozycji oznaczonej jako „Inne” są wyszczególnione koszty robót, które w kosztorysie zostały skalkulowane za pośrednictwem „kalkulacji indywidualnej” (czyli instalacje wewnętrzne, dostawa konstrukcji dachu, wynajem dźwigu samochodowego do montażu konstrukcji dachu, dostawa łączników ciesielskich, impregnacja podbitki na poddaszu, montaż stolarki drzwiowej, wycena barierki, parapetów zewnętrznych)

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMEMU:

Napisz nowy post


wyślij
Posty (0)
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.»