Co zawiera projekt

Co kupujecie?

Dokonując zakupu w naszej Pracowni otrzymujecie Państwo  4 komplety dokumentacji architektoniczno – budowlanej zgodnej z normami budowlanymi , wykonanej przez doświadczonych inżynierów o uprawnieniach których zaświadczają dołączone do projektu dokumenty.  Poszczególne egzemplarze są  drukowane na  wysokiej klasy sprzęcie i zapakowane w elegancką teczkę firmową.

 Poszczególne  elementy dokumentacji to kolejno części:

 • architektoniczna– składają się na nią:
  • opis techniczny -  zawiera rozwiązania funkcjonalne projektu, wielkości powierzchni         ( całkowitej, zabudowy, użytkowej ),  kubatury, wysokość kalenicy itp., proponowane rozwiązania materiałowe i wykończeniowe,
  • widoki elewacji obrazujące wygląd domu z każdej strony w skali 1:00
  • rzuty poziome kondygnacji ( rozmieszczenie i  zwymiarowane wielkości pomieszczeń, umiejscowienie kominów, wentylacji, urządzeń sanitarnych i kuchennych ) w skali 1:100
  • rzut dachu w skali 1:100,
  • przekroje pionowe ze szczególnym uwzględnieniem miejsc charakterystycznych budynku wykonane w skali 1:50,
  • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej z ilościami i wymiarami.

 

 • konstrukcyjna – zawiera rysunki techniczne w rozpiętości skal od 1:20 do 1:100 
  • opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych wraz z proponowanymi  materiałami
  • rzuty fundamentów, stropów i więźby dachowej
  • rozwiązania detali konstrukcyjnych
  • obliczenia statyczne
  • zestawienia stali i drewna

 

 • instalacyjna – to szereg projektów branżowych, których rysunki wykonano w skali 1:100 prezentujących miedzy innymi rozmieszczenie elementów instalacji:
  • elektrycznej ,
  • wodno-kanalizacyjnej
  • gazowej,
  • centralnego ogrzewania.

 

 • projektowana charakterystyka energetyczna – wyliczana zgodnie z najnowszą metodologią obowiązującą od 3 października 2014 roku. Charakterystyka musi ona być adaptowana do lokalnych uwarunkowań przez osobę uprawnioną.  
  • bilans mocy ,
  • właściwości cieplne przegród,
  • sprawności instalacji grzewczej,
  • wentylacja,
  • izolacja cieplna przewodów,

 

 • charakterystyka ekologiczna – zgodna z najnowszymi normami
  • zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków,
  • emisja zanieczyszczeń gazowych,
  • rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,
  • wentylacja,
  • izolacja cieplna przewodów,

 

 • analiza porównawcza systemów alternatywnych – zgodna z najnowszymi normami

 

W projektach znajduje się bezpłatna zgoda autora projektu  na podstawowe zmiany adaptacyjne dostosowujące projekt do potrzeb inwestora. W sytuacji gdy zmiany wykraczają poza zamieszczoną w dokumentacji listę, należy wystąpić o wydanie takiej zgody do Pracowni.

Nasza Pracownia wydaje zgody bezpłatnie!

 

Polecamy również zakup kosztorysu inwestorskiego w którym wyszczególniono  zestawienia potrzebne do wybudowania wymarzonego domu. Kosztorysy są sporządzane wg. uśrednionych kwot, baz cenowych Sekocenbudu   i aktualizowane dwa razy w roku. Za niewielką kwotę zyskujecie kontrolę nad ilością zakupionych materiałów oraz wiedzę potrzebną do negocjacji z ekipami budowlanymi, a w przypadku budowy systemem gospodarczym możliwość zaplanowania wydatków i stworzenia rzetelnego harmonogramu prac.

»